Gwarancja, serwis i zwroty

Zwrot towaru - Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu: mailowo, telefonicznie lub wypełniając formularz zwrotu i dołączając go do przesyłki ze zwracanymi przedmiotami.

  • Oświadczenie odstąpieniu dołącz do przesyłki zwrotnej lub prześlij na adres info@maszynosfera.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Adres do zwrotów

Maszynosfera Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wołczyńska 50, 60-167 Poznań
Tel: 61 84 20 330

Przypominamy, że zwrot konsumencki nie przysługuje m.in. w przypadku zakupu programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Dotyczy to w szczególności programów hafciarskich oferowanych w naszym sklepie. (ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.))

GWARANCJA

Wszystkie sprzedawane urządzenia znajdujące się w ofercie naszego sklepu internetowego są fabrycznie nowe. Produkty są objęte gwarancją obowiązującą na terenie Polski. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, dostarczona wraz z produktem oraz dokumentem zakupu.

Warunki gwarancji są opisane w kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z produktem. Klient ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub złożyć sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna - Kodeks Cywilny).

SERWIS

Serwis gwarancyjny jest świadczony zgodnie z warunkami gwarancji dostarczonymi wraz z produktem.