Dotacje

Jesteśmy nie tylko po to, by informować i sprzedawać, ale także by pomagać, doradzać i rozwijać pasję szycia, także tę zawodową. Dlatego tak bardzo zależy nam na popularyzacji i rozwoju tej dziedziny oraz wspieraniu każdej inicjatywy związanej z szyciem.

Chcemy wraz z Wami tworzyć nowe stanowiska pracy przy udziale środków z:

  • Urzędu Pracy (Fundusz Pracy)
  • Urzędu Pracy (EFS)
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)
  • za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Od 2014 do 2020 roku jest możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trzech obszarach:

  • nowa firma - do 40 000zł
  • dofinansowanie dla istniejących podmiotów gospodarczych - minimum 20 000zł (maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych)
  • dofinansowanie dla osób bezrobotnych - do 25 000zł

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu w poszczególnych województwach, a także procedurach i terminach składania wniosków dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronach urzędów pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania i/lub prowadzenia działalności.

W ramach współpracy zapewniamy terminowe zaopatrzenie w odpowiednie maszyny i akcesoria niezbędne do rozpoczecia pracy.

Każdy nasz klient ma zagwarantowaną stałość ceny i niezmienność oferty do czasu zakupu wymaganych urządzeń.

Pracownicy SZYJ.PL już na etapie wstępnych założeń doradzą i pomogą w wyborze odpowiednich maszyn, które będą wyborem optymalnym dla charakteru Państwa pracy.

Nasza pomoc nic nie kosztuje, więc jeśli chcesz zacząć zarabiać za pośrednictwem naszych maszyn i akcesoriów - skontaktuj się z nami.